Wil je meer informatie?

Michiel Westra

06 4435 1548

envelop   linkedin mi TwitterWhite

Ivo van Dinteren

06 4643 7515

envelop   linkedin mi TwitterWhite

De Essentie

Wie je bent heeft alleen betekenis in relatie tot de ander. Relaties - met jezelf en

met anderen - vormen de basis. Ze bepalen wie je bent en wie je wordt.

Door continu aandacht te hebben voor de kwaliteit van de relaties, schep je

de voorwaarden voor ontwikkeling en vernieuwing. Groeien doe je samen.

 

 

“Betrokken, open en zelfreflectief. Een feest om mee te werken. Zij geven handen en voeten aan eerst zijn, dan doen.”

Frans Gazendam – ondernemer

Op maat leertrajecten

Onze interventies co-creëren we in samenspraak met onze klanten om ervoor te zorgen dat onze programma’s goed aansluiten bij de unieke manier waarop iedere organisatie werkt. Wij zorgen voor een veilige setting waarin je nieuwe ervaringen opdoet, kunt zeggen wat je echt vindt en waarin je plezier hebt. Lees meer >

Eigen concepten

Naast onze op-maat leertrajecten hebben wij drie unieke programma's ontwikkeld die ruimte bieden voor persoonlijke (her)oriëntatie, bezinning en vernieuwing. In deze programma’s wordt op gestructureerde en diepgaande wijze gewerkt aan de ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap.Lees meer >

Resultaat

In ons werk maken we telkens de verbinding tussen werken op individueel, relationeel en systemisch niveau. Onze inzet is ervoor te zorgen dat een gezonde voedingsbodem ontstaat van waaruit de klant zelfstandig kan doorwerken aan de ingezette transformatie. Lees meer >

Michiel+Ivo in beeld

Wij werken o.a. voor: