• Home
  • Gemeente Huizen

Gemeente Huizen

Doel: het professionaliseren van de cultuur en het vergroten van de kwaliteit van de dienstverlening.

Resultaat: praktische handvatten en inzichten om anders met elkaar te communiceren en samenwerken. Er zijn concrete prototypes ontwikkeld die de kwaliteit van de dienstverlening hebben vergroot.

Wilma Verwoerd / Teamleider communicatie

“Kenmerkend voor Michiel en Ivo is dat zij goed luisteren en vooral ook horen wat er niet wordt gezegd. Zij doen en maken mee, waardoor de afstand tussen team en trainers klein is. Er is sprake van een natuurlijke trainersrol. Zij investeren in de relatie, zijn daardoor persoonlijk, maar wel scherp. Confronterend als dat nodig is, maar altijd op een integere manier. Kenmerkend voor hun aanpak is bewustzijn en reflectie. Daarnaast zijn zij concreet en praktisch, waardoor je aan het eind van de dag vertrekt met afspraken en tools waarmee je verder kunt.”