SPOG

Doel: begeleiding van het directieteam van het SPOG bij het bereiken van haar strategische doelstellingen.

Resultaat: Het directieteam leert het volledige groepspotentieel te (her)ontdekken en benutten, waardoor de gewenste ruimte ontstaat voor onderwijsvernieuwing en –ontwikkeling.Frans Laarakker / SPOG
Algemeen Directeur / Bestuurder

“Michiel en Ivo, eerst zijn dan doen. Creatieve geesten die op originele wijze en evenzo werkvormen mensen aan het denken zetten. Authentiek, eerlijk, zuiver en integer. Direct resultaat met geweldige follow-up-mogelijkheden. “Eerst zijn dan doen”… moet je doen.”