Wat levert het op?

Werken met Michiel+Ivo levert resultaten op binnen de volgende drie niveaus:

Individueel /
medewerker

Meer zelfkennis en zelfbewustzijn;

Effectiever waarnemen en communiceren;

Waardengedreven eigenaarschap;

Meer plezier en zingeving in het werk;

Relationeel /
team

Transparante en bevredigende (werk)relaties;

Een effectieve en doelgerichte samenwerking;

Meer collectieve veerkracht en wendbaarheid;

Een toegenomen innovatievermogen;

Systeemniveau / organisatie

Verbinding van de persoonlijke-
en organisatiewaarden;

Meer helderheid over de koers en
het bestaansrecht;

Een gezonde groei en hogere opbrengsten;

Een beter begrip van de onderlinge samenhang/verbondenheid;