• Home
  • Wellant College

Wellant College

Doel: het versterken van de samenwerking binnen het managementteam en het verbeteren van het team-/organisatieklimaat zodat de organisatie in staat gesteld wordt een levende onderwijsvisie te realiseren.

Resultaat: De toegenomen eenheid en effectiviteit binnen het MT heeft geleid tot een gezonder en veiliger teamklimaat. Hierdoor is een zichtbaar grotere bereidheid en eigenaarschap van de medewerkers ontstaan om mee te bewegen in de nieuwe koers van de organisatie.


Lex Baar
Regiodirecteur Wellant College
 
“Langs een duidelijk en toch flexibel pad duidelijke resultaten geboekt. Persoonlijk, oprecht geïnteresseerd en met het doel voor ogen. Dankzij alle medewerkers Wellantcollege Utrecht en dankzij Michiel+Ivo is in de school de betrokkenheid versterkt. Bovendien is de sfeer zodanig dat gezamenlijk aan de toekomst van de school gebouwd wordt.”